imi659

imi659 ทัวร์จีน  กุ้ยหลิน (Guilin) imi659 หนึ่งในเส้นทาง เพื่อสายธรรมชาติอันโด่งราว ความสวยงามของธรรมชาติที่ กุ้ยหลิน งดงามจนได้สมญานามว่าเมืองสวรรค์บนพื้นพิภพ ทั้งภูเขาสลับซับซ้อน เทือกเขาหินปูนสวยๆ และถ้ำหินงอกหินย้อยภาพทรงแปลกตา สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำก็มีเยอะมากๆ ไม่ว่าจะเป็น การล่องแพดูเขางวงช้าง (Elephant Trunk Hill), แม่น้ำพบมังกร (Yulong River) และ ภูเขาวงพระจันทร์ (MoonContinue readingimi659