หวยซองฮานอย

หวยซองฮานอย สุนทรภู่ หวยซองฮานอย เรียนรู้ที่มาที่ไปและผลงานของกวีเอก “สุนทรภู่” วันที่ 26 เดือนมิถุนายนของทุกปีถือเป็น “วันสุนทรภู่” เพื่อที่จะให้คนรุ่นข้างหลังได้รำลึกถึงบุคคลสำคัญด้านวรรณกรรมไทย ที่มาที่ไปสุนทรภู่ ความเป็นมาสุนทรภู่แบบย่อ พระสุนทรโวหาร (ชื่อตัว: ภู่, ภาษาอังกฤษ: Sunthron Phu) หรือที่พวกเราเคยชินกันทั่วๆไปว่า “สุนทรภู่” เกิดช่วงวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 ในยุครัชกาลที่ 1 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มารดาของสุนทรภู่เป็นแม่นมของพระธิดาในกรมพระราชวังหลัง ในวัยหนุ่ม สุนทรภู่ได้ลอบรักกับสตรีสาวชาววังข้างหลังชื่อแม่จัน จนได้รับโทษขังคุก เมื่อพ้นโทษสุนทรภู่เดินทางไปหาบิดาที่บวชเป็นพระ ณ บ้านกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ต่อมาได้สมัครเป็นมหาดเล็กของพระองค์เจ้าปฐมวงศ์ พระโอรสในกรมพระราชวังหลัง และเริ่มต้นแต่งผลงาน 3 เรื่อง ยกตัวอย่างเช่น นิทานคำกลอนเรื่องโคบุตร นิราศเมืองแกลง และนิราศพระบาท ณ เวลาปี พุทธศักราช 2349-2350 Read more…